BMETE15AX08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
La structure de la matiere
A tárgy angol címe: 
Structure of Matter (Az anyag szerkezete)
A tárgy rövid címe: 
LaStructMatiere
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. László István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.12.13.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.02.07.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematika, fizika, kémia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Francia nyelvü BSc képzés tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elemi részecskék (elektron és proton felfedezése, tulajdonságaik). Az atom modellezése (az első modellek, a Bohr -féle atom-modell).
A kvantummechanika alapjai (a Schrödinger-egyenlet és értelmezése, a dualitás elve, az elektron spin). Az atomok vizsgálata (az atommag szerkezete, a hidrogén atom, a röntgen és lézer sugárzás). Kísérleti módszerek a kémiai szerkezet- vizsgálatban (spektroszkópiai, kromatográfiai,
diffrakciós stb módszerek). Az egyszerű molekulák tárgyalása (a Born-Oppenheimer közelítés, a molekulák elektromos és mágneses tulajdonságai). Kötések atomok között molekulákban. Molekulák között a kötésviszonyok és az elektronsűrűség vizsgálata, biomo lekulák és laza molekula-komplexek elektronszerkezete. Kiterjedt rendszerek (kristályos anyagok, szilárdtestek, kondenzált és nem -kristályos anyagok).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadások látogatása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
irásbeli/szóbeli beszámoló
Pótlási lehetőségek: 
igazolás esetén lehetséges
Konzultációs lehetőségek: 
évközben
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kubinyi M., Grofcsik A.: Kémiai anyagszerkezettan (egyetemi jegyzet)
Veszprémi T., Fehér M.: A kvantumkémia alapjai és alkalmazása (Műszaki, Budapest, 2002)
M. Bernard: Cours de chimie minérale (Dunod, Paris, 1994)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
4
Egyéb elfoglaltság: 
4
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
70
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kozmutza Kornélia
Beosztás: 
Dr. Kozmutza Kornélia
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: