BMETE15MF06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Molekulafizika 2
A tárgy angol címe: 
Molecular Physics 2
A tárgy rövid címe: 
Molekulafizika2
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Udvardi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy az oklevélben nem nevesített szakirány kötelezően választható tantárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSc) szakon oktatott kvantummechanika és molekulafizika ismeretekre építkezve a kvantumkémiában alkalmazott többtestprobléma módszerek alapjaiba kíván betekintést nyújtani. A képzés során kiemelt témakörök: másodkvantált formalizmus a
molekulafizikában, időtől független többtestprobléma perturbáció számítás, a konfigurációs kölcsönhatás módszere, bevezetés a coupled cluster elméletbe.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Feladatok kidolgozása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Kidolgozandó feladat pótlása a vizsgaidőszak első hetéig
Konzultációs lehetőségek: 
előadó fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kapuy-Török: Az atomok és molekulák kvantumelméletie
Attila Szabó, Neil S. Ostlund: Modern Quantum chemistry
T.D. Crawford, H.F. Shaefer: An Introduction to Coupled Cluster Theory for Computational Chemists
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Udvardi László
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: