BMETE15MF21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kristályos és amorf anyagok
A tárgy angol címe: 
Crystalline and Amorphous Material
A tárgy rövid címe: 
KristályosAmorfAny
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kugler Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A kondenzált anyagok szimmetriával nem rendelkező részének megismertetése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kristályos, az amorf és az üveg állapot. Amorf felvezetők, kalkogén üvegek osztályozása, előállítása, Phillips elmélete. Szerkezetvizsgálat:
diffrakciós mérések, számítógépes modellezés, Mott féle (8-N) szabály. Elektron szerkezet: DOS, töltésfluktuációk, adalékolás. Hibahelyek: lógó kötések, void-ok, koordinációs hibák. Fotóindukált jelenségek. Optikai tulajdonságok. Alkalmazások: napelem, Xerox másoló, DVD, stb. Az egyensúlyi és nem-egyensúlyi fázis diagrammok. Lehülés olvadékból kristályosodás elkerülésével, üvegátalakulás, kinetika. Amorf ötvözetek szerkezetének jellemzése, vizsgálati módszerek. Amorf ötvözetek elektronszerkezete és mágnessége.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval történő megállapodás szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
K. Morigaki: Physics of Amorphous Semiconductors (World Scientific 1999)
Jai Singh and Koichi Shimakawa: Advances in Amorpous Semiconductors (Taylor and Francid 2003)
Jai Singh: Optical Properties of Condensed Matter (Wiley 2006)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kugler Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: