BMETE15MX26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szemcsés anyagok fizikája
A tárgy angol címe: 
Physics of Granular Media
A tárgy rövid címe: 
SzemcsésAnyagokFiz
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kertész János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.11.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizika, fizikai kémia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A szemcsés anyagok modern fizikája alapjainak ismertetése a Vegyészmérnök MSc szak Anyagtudományi szakirányán
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés: mérnöki alkalmazások, általános tulajdonságok, rugalmatlan ütközések és súrlódás, Hertz kontaktus, osztályozás, Granuláris gáz: effektív hőmérséklet, klasztereződés
Granuláris szilárd anyag: véletlen pakolások, kritikus koordinációs szám, izosztatikusság, Mohr-Coulomb leírás, Janssen-effektus, boltívesedés, erőhálózatok, válaszfüggvény, rézsűszög, stabilitási határszög, halom súlyeloszlása
Granuláris folyadék: tehetetlenségi paraméter, kvázisztatikus deformáció, effektív súrlódás, kritikus sűrűség, nyírási sávok és zónák, áramlás lejtőn, lavinák, önszerveződő kritikusság, mintázatképződés;
Különválási folyamatok: axiális és radiális különválás forgó hengerben, paradió effektus, rétegződési folyamatok
Torlódás: mikro-makro rugalmasság, hangterjedés, a torlódás mint fázisátalakulás;
Elméleti és kísérleti vizsgálati módszerek; numerikus vizsgálatok: FEM, DEM, eseményvezérelt, molekuláris és kontaktus dinami ka módszerek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
ismétlő vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
H. Hinrichsen and D.E. Wolf: The Pysics of Granular Media (Wiley, 2004),
R.M. Nedderman: Statics and Kinematics of Granular Materials (CUP, 1992)
J.-P. De Gennes: Rev. Mod. Phys. 71, 374 (1999), I.S. Aranson and L.S. Tsimring: Rev. Mod. Phys. 76, 641 (2006)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Unger Tamás
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA-BME Kond. Any. Kut.Csop.
Név: 
Dr. Kertész János
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Börzsönyi Tamás
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA SZFKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: