BMETE47A014

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Az emberi arcok
A tárgy angol címe: 
Human Faces
A tárgy rövid címe: 
AzEmberiArcok
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zimmer Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.10.26
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető középiskolai biológia tudás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Vitathatatlanul az emberi arcok a legfontosabb szociális ingerek számunkra. Feldolgozásukban, felismerésükben gyorsak vagyunk és az esetek többségében nem hibázunk.  A kurzus során számos érdekességgel fogunk foglalkozni, a mindennapi életben is tapasztalható jelenségekre  magyarázatot találni. Ha ennyire fontos ingerek az arcok, akkor tekinthetjük-e őket külön kategóriaként vagy tárgyként kell rájuk tekintenünk? Miért nehezebb számunkra más rasszokhoz tartozó arcokat megkülönböztetni? Miért olyan kifejezőek (és ezáltal felismerhetőbbek) a karikatúrák? Hogyan reprezentáljuk az arcokat? Milyen idegi hálózat kódolja be az egyes arcvonásokat? Milyen gyorsan alakul ki az arcok preferálása? Miért tartjuk az egyik arcot szépnek, a másikat pedig nem? Milyen zavarok jelentkezhetnek az arcészlelésünkben? Olyan alkalmazott területeket is érintünk, mint a rendőrségi  szemtanúzás és annak megbízhatósága, az arcfelismerő gépek működési elve vagy a térfigyelő kamerák képének hasznossága.Tematika: 1. Az arcok speciálisak (?); 2. Korai klasszikus arcfeldolgozási modellek; 3. Az arcok idegrendszeri reprezentációja; 4. Fejlődéses adatok; 5. Érzelmi arckifejezések; 6. Szociális aspektusok (tekintet iránya, nem, kor, szépség); 7. Az arcészlelés idegi hálózata - képalkotó eljárások; 8. Az arcészlelés idegi hálózata - elektrofiziológia; 9. Az arészlelés és az arcfelismerés zavarai; 10. Alkalmazások és érdekességek

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadásokon való jelenlét és aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, mindkettőt minimum elégségesre teljesítve.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A tárgyat a szorgalmi időszakban kell teljesíteni.
Pótlási lehetőségek: 
A szorgalmi időszak utolsó hetében, mindkét ZH pótolható és/vagy javítható.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Zimmer Márta: Arcészlelés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.
The Oxford Handbook of Face Perception (Eds.: Calder, Rhodes, Johnson, Haxby). Oxford University Press
Face processing (Psychological, neuropsychological, and applied perspectives) (Eds.: Hole, Bourne). Oxford University Pr
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Lukács Ágnes