BMETE47D120

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pupillometria és információfeldolgozás
A tárgy angol címe: 
Pupillometry and Information Processing
A tárgy rövid címe: 
Pupillometria
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pajkossy Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.01.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.01.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognití idegtudomány, Kísérleti pszichológia, Kognitív pszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus áttekinti a pupilla átmérője és az információfeldolgozás különböző aspektusai közötti kapcsolatot vizsgáló kutatásokat. Az egyes területek alapvető cikkeit elemezve a hallgatók betekintést nyerhetnek továbbá a terület módszertani jellegzetességeibe, kihívásaiba is. A kurzus az alábbi 6 nagy területet járja körül:

1. Pupilla-dilatáció és mentális erőfeszítés – a mérés kérdései
2. Fiziológiai háttér – LC/NE rendszer
3. Az exploráció-exploitáció trade-off vizsgálata pupillometria segítségével
4. Figyelmi és percepciós hatások
5. Figyelmi kontroll és munkamemória  
6. Epizodikus emlékezet vizsgálata – pupil old/new effect, újdonságdetekció

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, az egyik témához kapcsolódóan további kutatások kritikus bemutatása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktató fogadóóráján, ill. e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Beatty, J. (1982). Task-evoked pupillary responses, processing load, and the structure of processing resources.
Wang, J. T. Y. (2011). Pupil dilation and eye tracking.
Pajkossy Péter (2019): Pupillometria és információfeldolgozás (jegyzet)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pajkossy Péter
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna