BMETE47MC05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pszicholingvisztika
A tárgy angol címe: 
Psycholinguistics
A tárgy rövid címe: 
Pszicholingv
2
0
2
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
NyelvAlap
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.05.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Nyelvészeti alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A nyelvészeti és pszichológiai kérdésfeltevés kapcsolata, a két szakma kapcsolatának története adja a kurzus kiinduló keretét . A megértési folyamatok elemzése során a kísérleti módszerek mellett a dekompozíciós és interaktív modellek áttekintése a legfontosabb szervező elv, együtt a
nyelvi szintek feldolgozási realitásának kérdésével. A beszédprodukció elemzése során a tervezés és megvalósítás szakaszoló m odelljei mellett a produkció társalgási beágyazása a központi téma. A lexikai szerveződés modelljeit a fogalmi szerveződés elemzéséhez kapcsolju k. A kurzus gyermeknyelvi része a gyermeknyelv fejlődésének alapvetőn tanulási és innátista érrendszereit ismertetet, s kapcsolja őket mai biológiai
tudásunkhoz

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadások látogatása, évközi feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
emailen, megbeszélés szerint és fogadóórában
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gernsbacher. Handbook of psycholinguistics. Erlbaum, 1994
Berko-Gleason, J: Psycholinguistics. Boston, Allyan and Bacon, 2001
Pléh Csaba. A mondatmegértés a magyar nyelvben. Bp., Osiris, 1998
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Pléh Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: