BMETE47MC08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Programozás
A tárgy angol címe: 
Computer Programming
A tárgy rövid címe: 
Programozás
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.05.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematika, informatika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Bevezető: A számítógép programozás alkalmazása a kognitív tudományban; a Matlab lehetőségei, összehasonlítása általános célú programozási nyelvekkel és kísérletvezérlő programcsomagokkal

- Programozási ismeretek: utasítás, kifejezés, változó; vektorok és mátrixok; adatvizualizáció; scriptek és függvények, forráskód szerkesztése, megjegyzések; elágazás, ciklus; fájlkezelés; adatstruktúrák és cellák

- A Matlab fejlesztői környezet: munkafelület, eszközök, hibakeresés

- Kísérletvezérlés: PsychToolbox vagy Cogent Graphics; egyszerű pszichofizikai kísérletek és adaptív módszerek

- Jelfeldolgozás: hang- és képingerek létrehozása; szűrés

- Kitekintés: hardverközeli programozás, számítási modellezés

Követelmények szorgalmi időszakban: 
gyakorlatokon való részvétel, gyakorlati házifeladatok teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Krajcsi Attila: Kísérletvezérlés és adatelemzés a kognitív tudományban, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007
Stoyan Gisbert: Matlab - Numerikus módszerek, grafika, statisztika, eszköztárak, Typotex, 2008
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
24
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bőhm Tamás
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Pszichológiai Kutatóint.
Beosztás: 
ügyvivő szakértő
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Távk. és Médiainf. Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Pléh Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: