BMETE47MC13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Percepció és tanulás
A tárgy angol címe: 
Perception and Learning
A tárgy rövid címe: 
PercepcióTanulás
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neurobiológia
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kovács Ilona
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
neurobiológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A normális vizuális fejlődést, s az attól való eltéréseket tekinti át kurzus első része. Alapvető funkciók kibontakozása csecsemőkorban. A két párhuzamos pálya differenciált érése. Lassú fejlődés humánspecifikus vizuális funkciókban. A látás és a nyelv fejlődésének ka pcsolata.
Abnormális vizuális fejlődés amblyópia, és neurogenetikus fejlődési zavarok esetén.
A második részben a hallgatóknak lehetőségük lesz betekintést nyerni a deklaratív emlékezet pszichológiai és idegtudományi kutatásába. A kurzus során olyan nagy vitát kiváltó kutatási kérdésekre koncentrálunk, amelyek révén a tanulás és emlékezeti folyamatok legfontosabb jellemzőit lehet bemutatni.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Sekuler és Blake: Az észlelés. Bp.: Osiris, 2000
Richardson-Klavehn, A., Bjork, R. Memory: Long-term. 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Ilona
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Racsmány Mihály
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: