BMETE47MC15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet
A tárgy angol címe: 
Pragmatics and Cognitive Linguistics
A tárgy rövid címe: 
Pragmatika
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja a pragmatika, azaz a közösségi nyelvhasználat kérdéseinek megvitatása. A klasszikus gricei elméleten túl különös hangsúlyt fektetünk a Relevancia elméletre, és annak kognitív jellegére. Megmutatjuk, hogyan kapcsolódik a nyelv kutatása a mai megismerés-kutatás
alapkérdéseihez, illetve magában a nyelvszemléletben milyen alapvető alternatívák fogalmazódnak meg nyelv és megismerés kapcsolatát illetően. Kifejtésre kerülnek mind a nyelvi szerveződés lehetséges magyarázó elvei (a kognitív, az idegrendszeri és a szociális visszav ezetés viszonya és súlya). mind visszatérő kérdések, mint nyelv és gondolkodás viszonya.
nyelv és tanulási rendszerek viszonya
a metafora értelmezési modellje, relativizmus és univerzalizmus vitái
reprezentációs elméletek és a nyelvi intencionalitás. Jelentéselméletek és a kognitív szemlélet.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Noveck & Sperber, Experimental Pragmatics. Palgrave Macmillan, 2006
Pléh Csaba (1996, szerk.): Kognitív tudomány. Budapest: Osiris.
Pinker, S.(2007): The stuff of thought. Penguin
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pléh Csaba
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: