BMETE47MC36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pszicholingvisztika
A tárgy angol címe: 
Psycholinguistics
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A nyelvészeti és pszichológiai kérdésfeltevés kapcsolata, a két szakma kapcsolatának története adja a kurzus kiinduló keretét. A megértési folyamatok elemzése során a kísérleti módszerek mellett a dekompozíciós és interaktív modellek áttekintése a legfontosabb sze rvező elv, együtt a
nyelvi szintek feldolgozási realitásának kérdésével. A beszédprodukció elemzése során a tervezés és megvalósítás szakaszoló m odelljei mellett a produkció társalgási beágyazása a központi téma. A lexikai szerveződés modelljeit a fogalmi szerveződés elemzéséhez kapcsoljuk. A kurzus gyermeknyelvi része a gyermeknyelv fejlődésének alapvetőn tanulási és innátista érrendszereit ismertetet, s kapcsolja őket mai biológiai
tudásunkhoz.

The course is based on the relationship between problems in linguistics and psychology and the history of the overlap between the two fields of research. In analysing the processes of language comprehension, beside presenting experimental methods in psycholinguistics, the main organizing principle is the contradiction of decompositional and interactive theories in explaining linguistic behavior, together with the problem of the psychological reality of linguistic levels. For speech production, the goal is to present stage models of planning and re alization, as well as to demonstrate how production is embedded in conversation. The course also relates models of lexical organization to analyses of con ceptual organization. The part on child language mainly focuses on constructivist and innatist explanations of language development , and connects them to our current biological knowledge.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadások látogatása, évközi feladatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gernsbacher. Handbook of psycholinguistics. Erlbaum, 1994
Berko-Gleason, J: Psycholinguistics. Boston, Allyan and Bacon, 2001
Pléh Csaba. A mondatmegértés a magyar nyelvben. Bp., Osiris, 1998
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
34
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: