BMETE47MN29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nyelvi olvasószeminárium
A tárgy angol címe: 
Reading Seminar in Psycholinguistics
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető pszichológiai előismeretek a pszichológia BA alapképzésről
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lehetséges témakörök: 1. A nyelvelsajátítás elméleti vitái, 2. A nyelvelsajátítás és implicit tanulás, 3. Specifikus nyelvi z avar. 4. A nyelvi és a végrehajtófunkciók kapcsolata, 5. A pragmatikai kompetencia fejlődése, 6. Skaláris implikatúrák, 7. A metafo ra elmélet kísérleti eredményei, 8.
Klinikai pragmatika, 9. Nyelvfeldolgozás modelljei, 10. Többértelműség, 11. A nyelvfejlődés korpusznyelvészeti vizsgálata, 12 . A nyelvfejlődés számítógépes modelljei, 13. A pragmatikai kompetencia számítógépes modelljei. 14. Beszédprodukció. 15. Nyelvevolúció

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadások látogatása, kiselőadás tartása, 8-10 oldalas összefoglaló dolgozat írása egyeztetett témában, legalább10-15 irodalmi hivatkozás alapján
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az adott félévben legkurrensebb és legrelevánsabb szakcikkek (a cikkek a félév során kiadásra/feltöltésre kerülnek)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
12
Egyéb elfoglaltság: 
10
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: