BMETE47MN30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pszicholingvisztika
A tárgy angol címe: 
Psycholinguistics
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető pszichológiai előismeretek a pszichológia BA alapképzésről
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Bevezetés 1. A pszicholingvisztika kérdései és vitái.
2. Bevezetés 2. A pszicholingvisztika módszerei
3. Nyelv és agy
4. Beszédészlelés
5. Morfológia
6. Mondatfeldolgozás 1.
7. Mondatfeldolgozás 2.
8. Produkció
9. Pragmatika
10. Nyelvelsajátítás
11. Nyelv és gondolkodás
12. Nyelvevolúció

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadások látogatása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pléh, Cs. és Lukács, Á. (szerk). (2014) Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv. Budapest: Akadémia.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
22
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: