BMETE80AE04-v0

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktortechnika
A tárgy angol címe: 
Nuclear technology
A tárgy rövid címe: 
Reaktortechn
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika A3
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE01
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AtomenergAlapism
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE00
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MagNeutronFiz
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, magfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Alapvető reaktortechnikai ismeretek nyújtása, Atomerőművek, Atomerőművek üzemtana tárgyak előkészítése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Reaktoranyagok. A felhasznált anyagokkal szemben támasztott követelmények.
Üzemanyagok. Urán, plutónium, keramikus és diszperziós üzemanyagok. Urán-dioxid, plutónium-dioxid és a MOX-üzemanyag. Reaktivitás-kompenzáló, illetve reaktivitás-szabályozó anyagok. Bórvegyületek, ritka földfémek, hafnium, ezüst, indium, kadmium.
A reaktortechnika szerkezeti anyagai. Alumínium, cirkónium, ausztenites, perlites és krómtartalmú rozsdamentes acélok. Nikkel alapú ötvözetek. A sugárvédelem anyagai. Sugárkárosodás.
Az energetikai reaktorok szerkezeti felépítése. A reaktorok fő komponensei és fő típusai. Az atomerőmű lehetséges elvi kapcsolási sémái. A
fűtőelemek és fűtőelemkötegek. A nyomottvizes energetikai reaktorok. Hagyományos PWR-ek. VVER típusú reaktorok. Továbbfejlesztett nyomottvizes reaktorok. Az elgőzölögtető atomreaktorok. A nehézvizes reaktorok. Egyéb energetikai atomreaktor-típusok. Az energetikai atomreaktorok tipikus adatai.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga: jeles 85% felett, jó 70% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felett
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana, I. kötet, Műegyetemi Kiadó, 1997, VI. fejezet
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana, II/1. kötet, Műegyetemi Kiadó, 2004, VII. fejezet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
56
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csom Gyula
Beosztás: 
professzor emeritusz
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: