BMETE80AE08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomreaktorok üzemtana
A tárgy angol címe: 
Nuclear Reactors Operation
A tárgy rövid címe: 
AtomreakÜzemtan
3
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ReaktorTechn
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Atomenergetikai alapismeretek, termohidraulika, reaktorfizika mérnököknek, Reaktortechnika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Reaktivitás-visszacsatolások üzemvitelre gyakorolt hatása: üzemanyag hőfoktényezője, moderátor hőfoktényezője, izotermikus hőfoktényező, teljesítménytényező, bórsavtényező; a reaktor önszabályozó képessége.
Xenon- és szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai: xenon-mérgezettség időbeli alakulása, reaktorindítás és –leállítás, teljesítmény- változtatás; teljesítményreaktorok térbeli xenonlengése; szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai.
Az atomreaktor, mint sugárforrás: az üzemelő és a leállított reaktor, mint sugárforrás; gamma- és neutronsugárzás reaktor körüli védőszerkezetei. Az atomreaktor, mint hőforrás: a reaktorfizikai és hőtechnikai jellemzők közötti kapcsolat; fűtőelem-kötegek közötti, kötegen belüli és axiális
hőforrás-eloszlás; hőtechnikai korlátok; aszimmetriák és ezek okai.
A reaktor jellemzőinek kampány alatti változása: üzemanyag-összetétel, későneutron-hányad, visszacsatolások, hőforrás-erősség, manőverező képesség változása.
Reaktorok szabályozása: szabályozókazetták, differenciális és integrális értékesség, rúdinterferenciák; kiégő mérgek, bórsava s szabályozás. Zónatervezés: a töltettervezés szempontjai; kis kiszökésű zónák.
Fűtőelemek üzemviteli viselkedése: meghibásodások, mikrohibák, makrohibák, gáztömörtelenség, ezek hatása; fűtőelem -ellenőrzés. A reaktortartály sugárkárosodása: reaktortartály-felügyelet, tartály-élettartam; a zónaelrendezés hatása; felújító hőkezelés
A reaktor üzemeltetése: reaktorindítás, -leállítás, terheléskövető üzemmód; kampánynyújtás, korlátok.
Aktívzóna-monitorozás, felügyelet: in- és ex-core detektorok
Karbantartás. Üzemzavari események.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A zárthelyi egyszer pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó előre megbeszélt időpontban a hallgatók rendelkezésére áll konzultációkkal.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I.
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II/1.
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II/2.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csom Gyula
Beosztás: 
prof. emeritus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: