BMETE80AE11-v0

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioanalitika
A tárgy angol címe: 
Radioanalytics
A tárgy rövid címe: 
Radioanalitika
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE06
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
NuklMeresTechn
Kizáró tantárgyak: 
Radioanalitika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vajda Nóra
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.08.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Radioaktivitás, sugárzások detektálása, sugárvédelem alapfogalmai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Radioizotópok a természetben
I. : kozmogén és terresztriális izotópok (bomlási sorok) II.: antropogén izotópok
Nukleogenézis, az elemek és a radioizotópok keletkezése
Radioizotópok meghatározása radiokémiai módszerekkel (izotóphigítás, kémiai feldolgozás és nukleáris spektroszkópia) Kémiai elválasztási eljárások (ioncsere, extrakció, csapadék-leválsztás, desztilláció, elektrolízis)
Hosszú felezési idejű alfabomló, bétabomló nuklidok elemzése (trícium, C-14, Sr izotópok, urán izotópok, transzurán izotópok meghatározása) Bevezetés a nukleáris kémiai technológiákba: atomreaktorok üzemanyagának előállítása, a kiégett üzemanyag újrafeldolgozása és a radioaktív hulladékok feldolgozása

Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felett
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
az előadások részletes vázlata ppt bemutatóként
Choppin, Liljenzen, Rydberg: Nuclear and Radiochemistry (válogatott fejezetek)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vajda Nóra
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: