BMETE80AE12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioaktívhulladék-gazdálkodás
A tárgy angol címe: 
Radioactive Waste Management
A tárgy rövid címe: 
RadHullGazd
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE07
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KörnySugVéd
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
nukleáris fizikai és radiokémiai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A radioaktív hulladékokkal kapcsolatos sugárvédelmi alapfogalmak. A hulladékok definíciója, osztályozása, minősítése. A radio aktív hulladékkokal kapcsolatos hatósági rendelkezések. A radioaktív hulladékok keletkezésének forrásai: nukleá ris reaktorok működése és leszerelése, radioaktív
izotópok ipari, orvosi és egyéb alkalmazása, TENORM - nem nukleáris energiatermelés. A hulladékok gazdasági, környezeti és sugárvédelmi jelentősége. A hulladék menedzsment típusai és részei. Nukleáris és radioaktív anyagok (hulladékok) gyűjtése, tárolása és szállítása. Térfogatcsökkentési technológiák – általános és szelektív eljárások. Kondícionálási technológiák - – általános és szelektív eljárások. Analitikai
eljárások mint a hulladékkezelés részei. A nagyaktivitású hulladékok hosszú távú kockázata. „Tiszta” atomenergetika. A hosszú felezési idejű
radioaktív hulladékok transzmutációja. A transzmutáció elvi alapjai és fő fázisai. Hosszú felezési idejű hasadási termékek tr anszmutációja. Aktinidák transzmutációja. Transzmutációs stratégiák, eszközök. Gyorsítóval hajtott szubkritikus rendszerek. Szétválasztási technológiák. Transzuránok energetikai hasznosítása transzmutációval. Kétszeresen zárt atomenergia-rendszerek. Radioaktív hulladékok átmeneti és végleges elhelyezése. A tárolók tervezésének problémái. Természeti analógok, terjedésszámítás, potenciális sugárterhelés számítási elj árásainak alkalmazása a hulladékelhelyezés tervezésében. Döntési opciók és kritériumok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
-
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójánál hetente egy alkalommal szorgalmi- és vizsgaidőszakban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G. R. Choppin: Nuclear Waste Management (NATO Science Series) 1996.
Ormai Péter: A radioaktív hulladékok elhelyezésének lehetőségei Magyarországon (RHK kht.) 2002.
A Nukleáris Technikai Intézet honlapján szereplő anyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Nukl. Technika Tanszék
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nukl. Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: