BMETE80AE26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioanalitika
A tárgy angol címe: 
Radioanalytics
A tárgy rövid címe: 
Radioanalitika
3
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE06
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
NuklMeresTechn
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.12.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.02.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Radioaktivitás, sugárzások detektálása
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atommag, nukleonok, radioaktív sugárzások eredete, tulajdonságaik, sugárzások kölcsönhatása anyaggal, radioaktív bomlási foly amatok. Az α-, β- és γ-sugárzás detektálási módszerei és legfontosabb eszközei. A periódusos rendszer felépítése. Az elemek keletkezése, természetes eredetű
radioaktív izotópok, kozmikus és földi eredetű radioaktív izotópok. Kormeghatározási módszerek. Izotópeffektus. Radioanalitik ai alapfogalmak: érzékenység, mátrixhatás, kémiai kitermelés, pontosság, nyomjelző, mintavétel, feltárás, kémiai elválasztási módszerek, nyomjelzés. Természetes és mesterséges eredetű izotópok elemzésének módszerei radiokémiai és nukleáris spektroszkópiai módszerekkel. Elemanalitikai e ljárások,
nukleáris módszerek a kémiai tulajdonságok és az anyagszerkezet vizsgálatában.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felett
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
az előadások részletes vázlata ppt bemutatóként
Choppin, Liljenzen, Rydberg: Nuclear and Radiochemistry (válogatott fejezetek)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: