BMETE80BE15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioaktívhulladék-gazdálkodás
A tárgy angol címe: 
Radioactive Waste Management
A tárgy rövid címe: 
RadioaktívhulladékGazdálkodás
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETENTBE02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Atomenergetikai alapismeretek
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80BE08, BMETE80AE12
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.07.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelezően választható az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 6.) [atomenergia specializáción (2N-AE0-AE)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések

A tantárgy ismerteti a radioaktív hulladékokkal kapcsolatos sugárvédelmi alapfogalmakat. További elemek: a hulladékok definíciója, osztályozása, minősítése, a radioaktív hulladékokkal kapcsolatos hatósági rendelkezések. Bemutatjuk a radioaktív hulladékok keletkezésének forrásait. Ismertetjük a hulladék feldolgozási technológia és menedzsment elemeit: gyűjtés, tárolás, szállítás, térfogatcsökkentési technológiák, kondicionálási technológiák. Bemutatjuk a hulladékkezeléshez tartozó analitikai eljárásokat. Foglalkozunk a radioaktív hulladékok átmeneti és végleges elhelyezésének kérdéseivel. 
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
 
A. Tudás
1. A radioaktív hulladékok jelentősége, csoportjai
2. A hulladékok keletkezése
3. A hulladékfeldolgozás technológiai részletei
4. A hulladékfeldolgozás során alkalmazott vizsgálati eljárások
5. A hulladékok átmeneti és végeleges elhelyezésének megoldásai, kockázatai.
 
B. Képesség
1. képes a létesítmények működése és a hulladékleltár összetétele közötti kapcsolat felismerésére
2. képes a hulladékok minősítésére alkalmas módszerek értékelésére, a módszerek kiválasztására
3. képes a hulladék-elhelyezést illetően meghatározó műszaki, természeti és gazdasági tényezők értékelésére.
 
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. egyes területeken egyéni ismeretszerzéssel is bővíti tudását,
3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi a problémák végiggondolását és adott források alapján történő értékelését,
2. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aktív részvétel az órákon, a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlat folyamatában.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli teljesítményértékelés (vizsga)
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes egyeztetés után az oktatóval.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Zagyvai P. és mások: A nukleáris üzemanyagciklus radioaktív hulladékai Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont kiadása, 2013
http://www.reak.bme.hu/munkatarsak/dr-zagyvai-peter/letoeltes.html
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
18
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs