BMETE80BE16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakmai gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Internship
A tárgy rövid címe: 
SzakmaiGyakorlat
0
0
0
a
Kredit: 
0
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE19
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.03.04.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus BSc képzés, Atomenergetika specializáció kritérium tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A szakmai gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a specializációjuknak megfelelő gyakorlati atomenergetikai feladatokból, megismerkedjenek egy munkahely (vállalat, kutatóintézet, egyetem) szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki munkájukra. A hat hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki vagy vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat szakdolgozatukhoz, TDK dolgozatukhoz, egyéb önálló feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.
A nyári gyakorlatról minden hallgatónak be kell küldenie egy legalább 10, legfeljebb 20 oldalas beszámolót az adott fél-év első hónapjának végéig (ősszel szeptember 30-ig, tavasszal március 1-ig) elektronikus (PDF!) formában az intézet ré-szére (e-mailben az NTI által kijelölt felelősnek), amely tartalmazza:
a. a gyakornok nevét, NEPTUN kódját;
b. a gyakorlat helyszínének rövid bemutatását;
c. a gyakorlat során a gyakornokkal foglalkozó személy nevét és elérhetőségét (e-mail cím és telefonszám);
d. a gyakorlat alatt elvégzett feladatok ismertetését;
e. a gyakorlaton szerzett tapasztalatok rövid összefoglalását;
f. a dokumentum végén szerepeljen a beszámoló beadásának dátuma és a gyakornok hallgató neve (aláírása nem szükséges);
g. a gyakornokot fogadó intézmény igazolásának scannelt változatát (ajánlott igazolás formátum letölthető innen: docx, de a fogadó intézmény saját formátumú igazolását is elfogadjuk) a gyakorlat teljesítéséről.
h. Az aláírás a beszámoló alapján adható meg az őszi félév szorgalmi időszakának végén. Az utolsó oktatási hétig kérjük ne keressék az NTI kollégáit ebben az ügyben!
i. A beszámolók beérkezéséről e-mailben rövid visszaigazolás formájában tájékoztatjuk a hallgatóságot, de a be-számoló tartalmára vonatkozó visszajelzést csak hiánypótlás esetén küldünk.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A nyári gyakorlatról minden hallgatónak be kell küldenie egy legalább 10, legfeljebb 20 oldalas beszámolót az adott félév első hónapjának végéig (ősszel szeptember 30-ig, tavasszal március 1-ig) elektronikus (PDF!) formában az intézet részére.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerinti pótlási lehetőségek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kiss Attila
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs