BMETE80DF00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fejlett anyagvizsgálati módszerek neutronokkal
A tárgy angol címe: 
Advanced Neutron Techniques of Material Characterization
A tárgy rövid címe: 
FejlettAnyagvizsgMódszNeutron
2
0
1
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.08.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.09.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanikai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikai Tudományok Doktori Iskola szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

The two-weeks intensive course is planned to consist of 15 hours theoretical classes + 15 hours laboratory classes at instruments of the Budapest Research Reactor to provide introduction into the basics of neutron scattering, imaging and neutron-absorption-based elemental analysis. The various experimental methods are introduced with scheme of the instrumentations and examples of application.

The theoretical lectures are given on the following topics: 1. Neutron production and neutron sources. 2. Introduction to neutron scattering. 3. Neutron diffraction. 4. Small angle neutron scattering (SANS). 5. Neutron reflectivity. 6. Time-of-flight spectroscopy. 7. Three-axis spectrometry. 8. Polarized neutrons. 9. Neutron imaging. 10. Elemental analysis with neutrons. 11. Radiation safety for users of neutron facilities. 12. State-of-the-art of European neutron facilities.

The laboratory classes comprise 5x3 hours hand-on practice in groups of five students at five of somewhat oriented free choice from the following nine instruments: Neutron Diffractometer (PSD), Material Test Diffractometer (MTEST), Cold Three-axis Spectrometer (ATHOS), Time of Flight Diffractometer (TOF), Small Angle Neutron Scattering Instrument (YS-SANS), Reflectometer (GINA), Neutron Activation Analysis Station (NAA), Prompt Gamma Activation Analysis Instrument (PGAA), Neutron Imaging Instruments (RAD/NIPS-NORMA). More information on the science and instrument suite in the Budapest Neutron Center is available at https://www.bnc.hu.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyi dolgozat, beadandó dolgozat, kiselőadás
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. Füzi, A. Len, K. Bajnok, eds.: Research Instruments at the Budapest Neutron Centre, Handbook of the Central European Training School on Neutron Techniques, ISBN 978-615-00-5068-3, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2019 ISBN 978-615-01-1067-7
L. Cser: Kondenzált közegek vizsgálata neutronszórással (in Hungarian), Typotex, Budapest, 2010
B.T.M. Willis, C.J. Carlile, eds.: Experimental Neutron Scattering, Oxford University Press, Oxford, 2009
F. Jorg, T. Gutberlet, J. Katsars, eds.: Neutron scattering in biology, Techniques and applications, Springer, Heidelberg, 2006
I.S. Anderson, R.L. McGreevy, H.Z. Bilheux, eds.: Neutron Imaging and Applications, Springer Verlag, New York, 2009
G.L. Molnár: Handbook of Prompt Gamma Activation Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bottyán László
Beosztás: 
vezető kutató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Wigner FK
Név: 
Dr. Szakál Alex
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
EK-CER
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs