BMETE80MD07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioaktív hulladékgazdálkodás
A tárgy angol címe: 
Radioactive Waste Management
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.01.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Magfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A radioaktív hulladékokkal kapcsolatos sugárvédelmi alapfogalmak áttekintése, a radioaktív hulladékok definíciója, osztályozá sa, minősítése. A
hatósági nemzeti és nemzetközi rendelkezések. A radioaktív hulladékok keletkezésének forrásai, a hulladékok gazdasági, környezeti és sugárvédelmi jelentősége. Analitikai eljárások a hulladékkezelésben. A radioaktív hulladékok minőségi- és mennyiségi analízise. Hulladék- menedzsment: a radioaktív anyagok gyűjtése, tárolása és szállítása valamint a térfogat-csökkentési technológiák. Kondicionálási technológiák. A feldolgozott hulladék osztályozása. Példák összetett hulladékok feldolgozására. Speciális hulladékkezelési technológiák, a hu lladékok
transzmutációja, reprocesszálási eljárások. Radioaktív hulladékok átmeneti és végleges elhelyezésének lehetőségei.

Overview of dose concept, hazardous effects of ionizing radiations and elements of health physics regulations. Definitions of radioactive wastes. International guidance and national regulations on radioactive waste management. Classifications of radioactive wastes, role and significance of radioactive wastes in the system of radiation protection. Classification and radioactive waste according to their generation. Characteristic components of waste streams, radiation protection and technological properties of representative waste components. Nuclear analytical procedures applied for waste qualification and quantitation. Operations of radioactive waste processing. Collection, classification, storage, volume reduction, conditioning, transport. Methods for qualification of processed wastes. Examples of compound procedures for waste processing and management. Long-term interim storage and final disposal of radioactive wastes. Qualification of disposal, radiotoxicity. Special waste processing methods of closed fuel cycle systems: reprocessing, transmutation.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel, továbbá a házi feladatok eredményes megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgy honlapjáról elérhető letölthető prezentációk
Az előadó által biztosított digitális tananyagok
Proceeding of an IAEA Symposium on “Issues and Trends in Radioactive Waste Management”
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
7
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: