BMETE80ME08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktortechnika alapjai
A tárgy angol címe: 
Introduction to Reactor Technology
A tárgy rövid címe: 
ReakTechnAlap
1
1
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.06.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.08.31.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, magfizika, reaktorfizika, termohidraulika, sugárvédelem
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Energetikai mérnök mesterképzés (MSc) kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az energetikai és kutatóreaktorok reaktorfizikai, hőtechnikai és anyagtechnológiai jellemzői és azok összevont elemzése. A reaktorfizikai és hőtechnikai folyamatok kapcsolata. Az atomreaktor mint sugár- és energiaforrás. Az atomreaktor szabályozásának és műszerezésének
sajátosságai. A nukleáris biztonság feltételei. A különböző atomreaktor-típusok és azok elemzése az előző jellemzők szempontjából. Atomerőmű- generációk. A kereskedelmi forgalomban lévő 3. generációs atomerőművek felépítése és legfontosabb jellegzetességeik. A 4. gen erációs
atomerőművek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyik
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csom Gy.: Atomerőművek üzemtana I. – A reaktorfizika és -technika alapjai c. tankönyv vonatkozó fejezetei,
Csom Gy.: Atomerőművek üzemtana II. – Az energetikai atomreaktorok üzemtana c. tankönyv vonatkozó fejezetei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
8
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: