BMETE80ME19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a méréskiértékelésbe
A tárgy angol címe: 
Introduction to Handling of Experimental Data
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90MX35
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika M1
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Ez a tárgy az alapképzésben és a mesterképzésben oktatott matematikai tárgyak anyagára épít.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Jellegzetes példák mérések kiértékelésére. A valószínűség-elmélet alapjai, valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, várható érték, szórás. Nevezetes eloszlások. A Gauss-eloszlásból származtatott eloszlások. Matematikai statisztikai alapfogalmak. Közvetlen mérések, pontbecslés,
Poisson-eloszlású mérések. Súlyozott átlag, korrekciók, kerekítés. Függvényillesztés. Konfidencia-intervallum fogalma. Mérések kiértékelése függvényillesztéssel, lineáris regresszió, polinom-illesztés. Hibaterjedés. Gyakorlati alkalmazások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a jelenléti követelmények teljesítése, zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: