BMETE80MF07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló Laboratórium NT2
A tárgy angol címe: 
Laboratory practices NT2
A tárgy rövid címe: 
ÖnállóLaborNT2
0
0
12
f
Kredit: 
12
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus mesterképzés (MSc) kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A két féléves tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetőjük irányításával. A félév végén írásbeli beszámolót kell leadni a félévben végzett munkáról, amelyet a témavezetőnek láttamozni kell, és javasl atot kell tenni az
érdemjegyre.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Írásbeli beszámolót kell leadni a félév során végzett munkáról, amelyet a diplomatéma vezetőnek értékelni kell.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
Nincs. Egy egész félévi munkát nem lehet pótolni.
Konzultációs lehetőségek: 
A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Félévenként és kutatási témánként változó
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
168
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
200
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
368
Ellenőrző adat: 
360
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: