BMETE80MF10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka NT
A tárgy angol címe: 
Diploma Work NT
A tárgy rövid címe: 
DiplomamunkaNT
0
0
10
v
Kredit: 
30
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) kötelező tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A diplomamunka elkészítése a témavezető és/vagy a konzulens útmutatása alapján.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a témavezető ajánlása alapján történő aláírás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A diplomamunkát a záróvizsgán értéklei a záróvizsga bizottsága
Pótlási lehetőségek: 
pótvizsgán
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatosan, a témavezetővel ill. konzulenssel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kutatási témától függő szakirodalom
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
760
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
900
Ellenőrző adat: 
900
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: