BMETE80MF17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművi szimulációs gyakorlatok
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Simulation Exercises
A tárgy rövid címe: 
AtomESzimGyak
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Atomerőművi ismeretek, termohidraulika és reaktorfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

<p>A tantárgy célja az atomerőművekkel kapcsolatos reaktorfizikai, termohidraulikai és egyéb műszaki ismeretek elmélyítése a BME NTI-nél, továbbá a KFKI Atomenergia Kutatóintézeténél rendelkezésre álló szimulátorok segítségével. A hallgatók a következő szimulátorokon folytatnak gyakorlatokat: PC2 primerköri szimulátor; SSIM szekunderköri szimulátor; STEGENA gőzfejlesztő analizátor; APROS egydimenziós termohidraulikai rendszerkód, CFX háromdimenziós termohidraulikai kód; a paksi atomerőmű full-scope szimulátora (KFKI AEKI-ben).</p>
<p>A tantárgy keretében különböző laboratóriumi méréseket végeznek a hallgatók, egyenként két órában az alábbi tartalommal:<br />
1.) APROS I.-II.-III.<br />
2.) TRACE I.-II.-III.<br />
3.) PC<sup>2 </sup>I.-II.-III.<br />
4.) REMEG</p>
<p>Within the framework of the subject, students perform various laboratory measurements with the following content:<br />
1.) APROS I.-II.-III.<br />
2.) TRACE I.-II.-III.<br />
3.) PC<sup>2 </sup>I.-II.-III.<br />
4.) REMEG</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlatok jegyzőkönyei alapján: jeles 85% felett, jó 70% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felet
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana, II/1. kötet, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004
Fehér S., Aszódi A., Csom Gy.: A PC2 v4.0 primerköri szimulátor fizikai és matematikai modelljének leírása , NTI 1999
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
38
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: