BMETE80MF21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fenntartható fejlődés és atomenergia
A tárgy angol címe: 
Sustainable Development and Nuclear Energy
A tárgy rövid címe: 
FenntarthFejlAtEn
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
Fenntartható fejlődés és energetika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
-
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A fenntartható fejlődés definíciója, értelmezése, nemzetközi törekvések, egyezmények, az energiatermelési módok fejlődése és szerepe a fenntartható fejlődésben, energiahordozó készletek; fosszilis energiahordozók és bányászatuk; energiaellátás biztonsága; az e nergiaellátás és a
gazdasági függetlenség kapcsolata, globális felmelegedés, kiotói megállapodás, klímavédelem, a megújuló energiaforrások és a nukleáris energiatermelés szerepe az egészséges energiakoktélban, atomreaktorok műszaki felépítése és típusai, különböző energiatermelé si módok összehasonlítása, atomenergia-rendszerek, az atomenergia-hasznosítás rad.aktív hull. és melléktermékei, atomerőművek biztonsága és környezeti
hatásai; Csernobil.
Definition of sustainable development, international agreements, development of electricity production methods, their role in the sustainable development, energy source supply, fossil energy sources and their mining, security of energy supply, relation of energy supply and economic independence, global warming, Kyoto protocol, climate protection, role of renewable sources and nuclear energy in a healthy e nergy-mix,
structure and types of nuclear reactors, comparison of different energy production methods, nuclear energy systems, radioactive wastes, safet y of nuclear power plants and environmental effects, Tsernobyl.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel a tárgykövetelményben megadott arányban
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vagy szóbeli vizsga (létszámtól függően)
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó a megbeszélt időpontokban a hallgatók rendelkezésére ál
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szatmáry Z., Aszódi A.: Csernobil. Tények, okok, hiedelmek, Typotex, 2005.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Csom Gyula
Beosztás: 
egyetemi tanár, prof. emeritus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: