BMETE80MF26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizika
A tárgy angol címe: 
Reactor Physics
A tárgy rövid címe: 
Reaktorfizika
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Makai Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Magfizika, Kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (Msc) kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atommag és neutron kölcsönhatása, a reakciók jellemzése. A neutrongáz leírása.
Hatáskeresztmetszetek.
Boltzmann-egyenlet. Időfüggés, kritikusság. Diffúzióelmélet.
Reaktorkinetika. Reaktivitás mérése. Numerikus módszerek. Neutronspektrum.
Lassuláselmélet.
Rezonanciák, termalizáció. Termikus reaktorok. Reaktivitástényezők.
Adjungált függvény és alkalmazásai. Perturbációk.
Kiégés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Példamegoldás,
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szatmáry Z.: Bevezetés a reaktorfizikába, Akadémiai Kiadó
A. M. Weinberg and E. P. Wigner: The Physical Theory of Neutron
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Makai Mihály
Beosztás: 
egyetemi tanár
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: