BMETE80MF29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Transzportelmélet alapjai
A tárgy angol címe: 
Introduction to Transport Theory
A tárgy rövid címe: 
Transzportelmélet
4
0
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Termohidraulika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Makai Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Reaktorfizika, statisztikus fizika, termohidraulika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (Msc) kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Statisztikus fizika alapok. Klasszikus leírás, kvantumos leírás. Fázistér, konfigurációs tér, állapottér. Állapotegyenlet. Au tonóm rendszerek viselkedése..
2. Stabilitás. Mérés. Kölcsönhatások jellemzése. Megfigyelhető mennyiségek. Lineáris válasz.
3. Boltzmann-féle transzportegyenlet. Statisztikai leírás. Maszter-egyenlet. Kolmogorov-egyenletek. Megmaradó mennyiségek. Hidrodinamikai egyenletek.
4. Transzport jelenségek. A Boltzmann-egyenlet megoldásai. Hilbert-sorfejtés, Chapman-Enskog- módszer.
5. Koordinátázás. Aszimptotikus elmélet.
6. Az egyensúlyi eloszlás. Hidrodinamikai egyenletek korrekciója: statisztikus dinamika modell. Információelmélet. Entrópia d efiníciók.
7. Numerikus módszerek. Sn módszer, Pn módszer..
8. Monte-Carlo-módszer. Molekuláris dinamika.
9. A neutronszórás alapjai. Anyagvizsgálat neutronokkal.
10. A közelítő módszerek minősítése. Egyenlet szimmetriái. Eljárások.
11. A plazma fizika alapegyenletei.
12. Kísérleti technikák: neutronspektroszkópia, pordiffrakció, kisszögű szórás, radiográfia.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házidolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
- J. J. Duderstadt, W. R. Martin: Transport Theory, Wiley, 1979
- K. Huang: Statistical Mechanics, Wiley, 1963
- G. I. Bell, S. Glasstone: Nuclear Reactor Theory, Van Nostrand Reinhold, New York, 1970
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Makai Mihály
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: