BMETE80MF58

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioaktív hulladékok biztonsága
A tárgy angol címe: 
Safety of Radioactive Wastes
A tárgy rövid címe: 
RadiHulladékokBiztonsága
1
0
1
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF30
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SugVéd2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80MF78
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
SugVédAzOrvFiz
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE80MF69
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80MF31
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Nukleáris fizika alapjai, sugárvédelem alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Nukleáris technika és Orvosi fizika specializációinak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A radioaktív hulladékokra vonatkozó nemzetközi és magyarországi szabályzás elvei és gyakorlata, a radioaktív hulladékok összetett kategorizálásának alapjai, kapcsolata a sugárvédelem más területeivel. Kategorizálás a hulladékok aktivitás-koncentrációja, felezési ideje, halmazállapota és a hulladékcsomagok egyéb sajátosságai alapján. A radioaktív hulladék keletkezésével járó tevékenységek bemutatása, az egyes alkalmazásokhoz kapcsolható hulladékok fizikai, kémiai és sugárvédelmi sajátosságai. Üzemeltetési és leszerelési radioaktív hulladékok. A radioaktív hulladékok feldolgozásának, immobilizálásának és biztonságos elhelyezésének részletes bemutatása, a nukleáris és sugár-egészségügyi biztonság szempontjainak kiemelésével. Egyes hulladékfajták újrahasznosítása. A radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezésének minősítésére szolgáló analitikai és anyagvizsgálati eljárások

Követelmények szorgalmi időszakban: 
laboratóriumi gyakorlatok elvégzése, elfogadott mérési jegyzőkönyvek
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
előadások után, laboratóriumi gyakorlatokon, pótlási héten
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Ormai P.: Nemzetközi és hazai törekvések a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére és elhelyezésére (RHK Kht. 2003.
Zagyvai P. és mások: A nukleáris üzemanyagciklus radioaktív hulladékai (MTA EK 2013.)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
6
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
12
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: