BMETE80MF85

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló Laboratórium OF1
A tárgy angol címe: 
Laboratory Practices OF1
A tárgy rövid címe: 
ÖnállóLaborOF1
0
0
7
f
Kredit: 
7
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc szak Orvosi fizika szakirány kötelező tantárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A két féléves tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetőjük irányításával. A félév végén írásbeli beszámolót kell leadni a félévben végzett munkáról, amelyet a témavezetőnek láttamozni kell, és javaslatot kell tenni az érdemjegyre.

In the framework of the two-semester subjects, students carry out research tasks in the topic of their diploma thesis under the guidance of their thesis supervisor. At the end of the semester, a written report on the work done during the semester must be submitted, which must be seen by the supervisor and a proposal must be made for the grade.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Írásbeli beszámolót kell leadni a félév során végzett munkáról, amelyet a diplomatéma vezetőnek értékelni kell. / A written report on the work done during the semester must be submitted, which must be evaluated by the supervisor of the diploma thesis work
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs / There isn't.
Pótlási lehetőségek: 
Nincs. Egy egész félévi munkát nem lehet pótolni. / There isn't. One semester's work cannot be replaced.
Konzultációs lehetőségek: 
A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan. / Continuously during the semester together with the supervisor of the diploma thesis work.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Félévenként és kutatási témánként változó / It varies per semester and per research topic.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
98
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
112
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy adatlapja PDF-ben: