BMETE80MF93

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárbiológia
A tárgy angol címe: 
Radiobiology
A tárgy rövid címe: 
Sugárbiológia
2
1
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF30
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Sugárvédelem2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Anatómia, élettan, sugárvédelem 2
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés orvosi fizika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja, hogy megismertesse az ionizáló sugárzás szervezeti és sejtszintű hatásait, elemezze azokat a folyamatokat, amel yek az egészséges és daganatos sejtek túlélését, halálát befolyásolják. Ez elősegíti annak megértését, hogy egy adott sugárdózis a z egyik esetben miért
indukál daganatot, míg más esetben miért pusztítja el a daganatos sejteket. A sugárbiológiai ismeretanyag segítségével olyan új terápiás modalitások dolgozhatók ki, amelyekkel növelhető a daganatos betegek túlélési esélye. A sugárbiológia segítségével érthetjük meg, hogy hogyan és miért használhatjuk az ionizáló sugárzást az egészséges és kóros sejtstruktúra és funkció vizsgálatára, a különböző betegs égek diagnózisára

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hall E.J and Giaccia AJ.: Radiobiology for the Radiologist. Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, USA, 6th
Joiner M. and van der Kogel A. (editors): Basic Clinical Radiobiology, Hodder Arnold, London, UK, 4th edition 2009
Köteles Gy. (szerk.) Sugáregészségtan. Medicina Kiadó, Budapest, 2002
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
8
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Sáfrány Géza
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Osski
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: