BMETE909101

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 2
A tárgy angol címe: 
Pólya-Szegő Seminar 2
A tárgy rövid címe: 
PólyaSzegő2
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Prőhle Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.04.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.05.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
8 féléven keresztül szabadon választható a legjobb matematikus és informatikus hallgatóknak.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A probléma- és feladatmegoldó készség ápolását célozza a szeminárium.
Elsősorban az évente megrendezett egyetemek közötti nemzetközi matematika verseny és a Pólya-Szegő feladatgyűjtemény feladatai szerepelnek a feladatmegoldó szemináriumon.
A tehetséggondozás folyamatossága érdekében a tervek szeint minden tavaszi félévben felvehetővé tesszük a tárgyat.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1. Fő követelmény az órákon való állandó rész- vétel. 2. Minden héten egy előre megbeszélt feladat beadása angol nyelven.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga a megbeszélt feladatokból.
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Versenyfeladatok: http://www.imc-math.org
Pólya-Szegő: Feladatok és tételek az analízis körében, Tankönyvkiadó, 1981.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Prőhle Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Szász Domokos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: