BMETE90AX20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Analízis szigorlat informatikusoknak
A tárgy angol címe: 
Comprehensive Examination in Calculus
0
0
0
s
Kredit: 
1
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
„Analízis 1. informatikusoknak” (BMETE90AX21) és „Analízis 2 infromatikusoknak” (BMETE90AX22) tárgy anyaga.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Mernökinformatikus BSc képzés kritérium tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Szigorlat az "Analízis 1 informatikusoknak" és "Analízis 2 informatikusoknak" tárgyak egyesített anyagából.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szigorlat
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fritz J.-né, Kónya I., Pataki G., Tasnádi T.: Matematika 1.( gyakorlatok); Analízis 2. informatikusoknak (gyakorlat);
G. .B. Thomas, M.D.Weir, J. Hass, F.R. Giordano: Thomas-féle kalkulus 1., 2., 3.
Babcsányi I.-Wettl F. Matematikai feladatgyűjtemény I. (Műegyetemi Kiadó, 1998)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: