BMETE90AX41

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Az egyváltozós analízis mérnöki alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Applications of One-Variable Functions in Engineer Working
A tárgy rövid címe: 
AzEgyváltAnal
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.05.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.06.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai ismeretek és az A1 tárgy folyamatos követése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
mérnök BSc hallgatók szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elmélyíti az A1 anyagát, nagy hangsúlyt fektetve az alkalmazásokra. Numerikus módszerek. A mérnök hallgatók számára minden évben megrendezésre kerülő Hajós György Matematika Versenyre való felkészülés, feladatmegoldó technikák tanulása. Témakörök: az A1 témakörei
kibővítve, pl. rekurzív sorozatok, zérushely keresés, fixponttétel, középérték tételek alkalmazásai, differenciaegyenletek, integrálszámítás közelítő módszerei, hibaszámítás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
két zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetente egy alkalommal két óra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Meyberg-Vachenauer: Höhere Mathematik 1, Springer
a félév folyamán kiadott feladatsorok
Thomas-féle kalkulus
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kádasné Dr. V Nagy Éva
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: