BMETE917031

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reprezentációelméleti szeminárium 4
A tárgy angol címe: 
Representation Theory Seminar 4
A tárgy rövid címe: 
ReprElmSzem4
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM36
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Bevezetés az algebrába 1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE91AK00
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Lineáris algebra
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Erzsébet
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020 .04.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.05.22.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy matematikus, fizikus és doktorandusz hallgatók számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Véges csoportok reprezentációelmélete haladó szinten. Cél: aktuális szakirodalom szemináriumi feldolgozása hallgatói előadások formájában, időnként GAP programok írása, feladat megoldás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Órákon való részvétel, előadás tartása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, az előadóval megbeszélve.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Félévenként változóan, az előadó által előre megadva.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
21
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
21
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Horváth Erzsébet
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Gábor Péter