BMETE919206

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Algoritmuselmélet laboratórium
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Theory of Algorithms
A tárgy rövid címe: 
AlgElmLab
0
0
2
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911373
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SZIMP3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.12.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.02.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Számítógépkezelési alapismeretek, programozás alapjai, C/C++ nyelv alapvető szintaktikája
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy matematikus hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja az Algoritmuselmélet című tárgy során tanult, fejlettebb algoritmusok programozásán keresztül a hallgatók programozási képességeit a megbízható rutinszintre emelni, és otthonosságot biztosítani számukra közepes vagy nagyobb program[rendszer]ekben való gondolkodásra,
fejlesztésre.
C++ nyelv fejlettebb szintaktikai elemei: referenciatípusok, operátor-túlterhelés, allokációs sémák. Adatszerkezetek programozása. A template típuskonstrukció, programozás template-ek használatával, template osztályok írása. A standard template library használata.
Nagyméretű programok írásához szükséges eszközök: függvénykönyvtárak használata és írása. Interfészek definiálása. Gráfok reprezentálása, fejlett gráfalgoritmusok programozása.
Algoritmustervezési módszerek a gyakorlatban: mohó algoritmusok, dinamikus programozás. Programozási versenyek és versenyfeladatok típusai
Kitekintés a Java programozási nyelv és szoftverfejlesztési környezetre. Grafikus felhasználói felületek programozása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladat, zárthelyik
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-ben előírtaknak megfelelően a vzsgaidőszak első két hetében.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Rónyai, Ivanyos, Szabó: Algoritmusok
Referenciakönyv C++-hoz, valamint a Standard Template Libraryhez (online elérhető dokumentáció)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Rácz Balázs
Beosztás: 
doktorandusz
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék, SZTAKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: