BMETE919208

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Csoportelméleti olvasószeminárium 1.
A tárgy angol címe: 
Group theoretical readings seminar 1
A tárgy rövid címe: 
CsopSzem1
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911833
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Lineáris Algebra
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE91AK00
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Lineáris Algebra
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Erzsébet
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.03.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris Algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy matematikus, mérnök-fizikus és doktorandusz hallgatóknak.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Aktuális szakirodalom tanulmányozása, hallgatói előadás tartása, rendszeres konzultáció. Téma: véges csoportok, valamint az algebra kapcsolódó területei.
Pl. Coxeter-csoportok, Lie-típusú csoportok, szimmetrikus csoportok és reprezentációik; permutációcsoportok, Hecke-algebrák, polinomvariánsok, automorfizmus-csoportok.
Félévenként változó téma kerül meghirdetésre, a hallgatókkal történő egyeztetés alapján. Egy félév során kb. 12 hallgatói elő adás és a könyvhöz kapcsolódó feladatmegoldás zajlik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Órákon való részvétel, előadás tartása.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Félévenként változóan, az előadó által előre megadva.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
21
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
21
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Horváth Erzsébet
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Szőke Magdolna
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: