BMETE91MM18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fejezetek a kategóriaelméletből
A tárgy angol címe: 
Lectures on Category Theory
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algebra 1
Kizáró tantárgyak: 
nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.11.03
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kategóriaelméleti alapfogalmak
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus BSc, MSc, doktori képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

I. Kategóriák további tulajdonságokkal: monoidalitás, szimmetria és fonás, zártság, dualitás.
II. Algebrai struktúrák megfogalmazása absztrakt kategóriákban
III. Gazdagított kategóriák
IV. Bikategóriák és a monádok formális elmélete

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A hetente kitűzésre kerülő házi feladatok min. 33 %-ának helyes megoldása, részvétel az előadások min. 50 %-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval megbeszélt formában
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
S. Mc Lane, Categories for the Working Mathematician, Springer 1978.
Michael Barr and Charles Wells, Toposes, Triples and Theories, Springer 2013.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Böhm Gabriella
Beosztás: 
Tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner Fizikai
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: