BMETE91MM19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Permutációcsoportok és kombinatorikus struktúrák
A tárgy angol címe: 
Permutation Groups and Combinatorial Structures
A tárgy rövid címe: 
Permutációcsoportok
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM38
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algebra 1
Kizáró tantárgyak: 
nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Gábor Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Csoportelméleti, gráfelméleti alapfogalmak
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matemaikus MSc és PhD képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az egy féléves, heti 2 órás speciálkollégiumon a többszörösen tranzitív véges permutációcsoportok fogalmát fogjuk megismerni, ilyen csoportok konstrukcióját, valamint a hozzájuk rendelt kombinatorikus struktúrákat. Az utóbbiak közül a  dizájnokat, véges geometriákat, erősen reguláris gráfokat és kódokat, a csoportok közül a Mathieu-csoportokat, a projektív lineáris csoportokat, valamint az unitér csoportokat emelném ki. A tárgyalt fejezetekhez projektek kapcsolódnak, a számonkérés ilyen projektmunkák alapján fog történni.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása, projekt munka
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsgajegy a vizsga alapján
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
N. L. Biggs and A. T. White. Permutation groups and combinatorial structures. London Mathematical Society Lecture Note Series, 33. Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1979.
P. J. Cameron and J. H. van Lint. Designs, graphs, codes and their links. London Mathematical Society Student Texts, 22. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
E. F. Assmus, Jr. and J. D. Key. Designs and their codes. Cambridge Tracts in Mathematics, 103. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
12
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy Gábor Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
TTK, Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila