BMETE929302

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítógépes számelmélet 2
A tárgy angol címe: 
Computation number theory 2
A tárgy rövid címe: 
SzámgépSzámelm2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
TE929201
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Számgépszámelm
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Járai Antal
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.10.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Számelmélet alapjai, informatika alapjai, a tárgy első féléve
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Gyors aritmetika és polinomaritmetika: Karacuba módszere, FFT, Schönhage-Strassen gyorsszorzás és egyéb módszerek. Elliptikus függvények. Elliptikus görbék és paraméterezésük. Faktorizálás elliptikus görbékkel. Prímtesztelés elliptikus görbékkel. Polinomfaktorizálás vég es testek felett.
Prímtesztelés polinomiális időben. Szitamódszerek: Dixon módszere, lánctörtek alkalmazása, kvadratikus szita, szá mtest szita.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadáson
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
vizsga előtt, megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
jegyzet: http://compalg.inf.elte.hu/ˇajarai letölthető .ps file, részletes irodalomjegyzékkel
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Járai Antal
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: