BMETE92AM20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Relativitáselmélet logikus alapon
A tárgy angol címe: 
Logical Relativity Theory
A tárgy rövid címe: 
RelElmLogika
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Andai Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.02.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.02.24.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapfokú logika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy Matematikus hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Speciális relativitáselmélet. Gyorsuló megfigyelők. Ekvivalencia elv, ikerparadoxon, gravitáció, gravitáció hatása az órákra. Fekete lyukak. Einstein egyenlet, általános relativitáselmélet. Új felfedezések a kozmológiában, gyorsulva táguló világegyetem matematikája.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok beadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Online jegyzet és irodalom Németi István honlapján (www.renyi.hu/~nemeti/).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
8
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Németi István
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Rényi Matematikai Kutató Int.
Név: 
Dr. Andréka Hajnal
Beosztás: 
tudományos osztályvezető
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Rényi Matematikai Kutató Int.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: