BMETE92AM30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Feladatok az általános topológiából
A tárgy angol címe: 
Exercises in General Topology
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.04.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai analízis alapfogalmai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható a BSc és MSc képzésekben, a Bevezetés az általános topológiába(BMETE94AM16) tárgyhoz ajánlott.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A Bevezetés az általános topológiába (BMETE94AM16) tárgy tematikájához kapcsolódó feladatok megoldási technikái. A témakörök:
1. Topologikus terek (definició, példák, konstrukciók)
2-3. Szétválaszthatósági és megszámlálhatósági axiómák (T0-T4 ill. M1,M2, diszkusszió)
4. Uriszon-lemma, Tietze-tétel
5. Metrizálhatóság (Uriszon metrizálhatósági tétele)
6. Teljes metrikus terek (Baire kategória-tétel)
7. Összefüggőség (alkalmazások: Bolzano-tétel)
8-9. Kompaktság (különböző definíciók összehasonlítása, Tyihonov-tétel, általánosítások: Lindelöf-kompaktság, alkalmazások: Heine–Borel-tétel)
10. Parakompaktság, egységosztás
11. Dimenzióelmélet elemei (Lebesgue-dimenzió fogalma, Brouwer-tétel az Rn-ek homeomorfiájáról)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Évközi feladatok megoldása (60%), egy zárthelyi (40%).
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Előadóval egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
James R. Munkres, Topology, Prentice Hall
J.L. Kelley, General Topology, van Nostrand
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Szabó Sándor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Küronya Alex,Sági Gábor
Beosztás: 
egy.docens,egy. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Etesi Gábor,Szabó Szilárd
Beosztás: 
egy.docens,egy. adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: