BMETE92AM52

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Analízis praktikum 1
A tárgy angol címe: 
Analysis in Practice 1
A tárgy rövid címe: 
AnalízisPraktikum1
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM39
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis 2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM40
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Funkcionálanalízis1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pitrik József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.07.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mértékelmélet, funkcionálanalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy feladatok megoldásán keresztül elmélyítse a mértékelmélet és a funkcionálanalízis alapjait, megmutassa és begyakoroltassa a feladatok megoldását segítő alapvető fogásokat. A főbb témakörök: Mértékek. Mérhető és integrálható függvények. L^p terek. Mértékek felbontása, Lebesgue-Radon-Nikodym tétel. Mérték és topológia. Folytonos lineáris funkcionálok, duális tér. Hahn-Banach-tétel  és következményei. Gyenge topológiák. Korlátos operátorok. Egyenletes korlátosság, nyílt leképezések és zárt gráfok. Operátortopológiák. Kompakt operátorok. Operátorok spektruma. Spekráltétel, operátorok függvényei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok beadása
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
S. Kantorovitz: Introduction to Modern Analysis, Oxford University Press, 2003
Laczkovich M.: 333 mértékelméleti feladat, TYPOTEX, 2018
Kovács S.: Funkcionálanalízis feladatokban, ELTE jegyzet, 2013
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pitrik József
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós