BMETE92AX51

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Python a tudományban
A tárgy angol címe: 
Scientific Python
A tárgy rövid címe: 
PythonATudományban
0
0
2
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.10.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.10.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, egyváltozós analízis, valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
  1. Numerikus alkalmazások NumPy alkalmazásával
  2. Grafika Matplotlib alkalmazásával
  3. Valószínűségszámítás NumPy, SciPy alkalmazásával
  4. Statisztika NumPy, SciPy alkalmazásával
  5. Előrejelzés, regresszió ismert adatok alapján
Követelmények szorgalmi időszakban: 
órákon való részvétel, beadandó házi feladat
Pótlási lehetőségek: 
A beadandó házi feladat beadása a pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
email, személyesen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://www.numpy.org/
https://scipy.org/
https://matplotlib.org/
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Sándor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós