BMETE93AX10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Probability Theory and Statistics
A tárgy angol címe: 
Probability Theory and Statistics
A tárgy rövid címe: 
Probability&Stat
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETKTEMB05
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mathematics I
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETKTEMB09
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mathematics II
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.12.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.02.14.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Calculus
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar angol nyelvű BSc képzésének kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Kolmogorov's axioms. Elementary properties of probability. Conditional probability, independence of events. Random variables, distribution function, probability density function. The binomial, geometric, hypergeometric, uniform, exponential, normal, student's, khi-square and Fisher's
distributions. Expectation and variance. Covariance and correlation coefficient. Markov's- and Chebishev's inequalities. The law of large numbers. Central limit theorem. Element of statistics. Hypotheses and tests (u-, t-, F- and khi-square-tests). Regressions.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
vizsgaidőszak alatti ismétlő vizsgán
Konzultációs lehetőségek: 
az írásbeli vizsgák előtt, meghirdetett alkalmakkal
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, McGraw-Hill, Tokyo, 1965
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szántai Tamás
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: