BMETE93MM11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Biomatematika
A tárgy angol címe: 
Biomathematics
A tárgy rövid címe: 
Biomatematika
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Garay Barnabás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciálegyenletek alapismeretei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Alkalmazott analízis szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Populációdinamika: Lotka–Volterra és Kolmogorov modellek (rövid ismétlés) . Populációgenetika: Hardy–Weinberg, Fisher és Kimura törvényei, a kiválasztás, a rekombináció és a mutáció egyenletei. Szelekció-migráció modellek Járványmodellek. HIV. Járvány terjedése térben. Morfogenezis.
Turing bifurkáció. Mintázatképződés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 félévközi zárthelyi
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A hallgatókkal egyeztetve, szükség szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M. Nowak: Evolutionary dynamics. Exploring the equations of life, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2006.
M. Farkas: Dynamical models in biology, Academic Press, San Diego, 2001
P.C. Fife: Mathematical aspests of reacting and diffusing systems, Springer, Berlin, 1979
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
32
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Garay Barnabás
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: