BMETE94AM08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítógépes grafika
A tárgy angol címe: 
Computer Graphics
A tárgy rövid címe: 
SzámgépGrafika
2
0
2
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94AM05
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Diffgeometria1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM09
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika2
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM10
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.01.22.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Térgeometria, görbék és felületek konstruktív és klasszikus differenciálgeometriája
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Alkalmazott szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A számítógépi geometriai modellezés műveletei (térbeli alakzatok definiálása, összetett modellek szerkesztése, vetítések). Po nt-transzformációk és koordináta-transzformációk és alkalmazásaik alakzatok vetületeinek számítására (képsík felvétele, vetítési irány változtatása, ablakra való vágás)
Párhuzamos és centrális vetületek számítási módjai. Térbeli alakzatok definiálási módjai CAD-rendszerekben, testmodellek és felületmodellek. Térbeli alakzatok numerikus leírásának módjai, diszkrét adatrendszerek és analitikus leírás. A spline-technika elemei. A láthatóság szerinti megjelenítés módszerei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
3 modellezési feladat önálló megoldása számítógéppel. A félévközi jegy a kapott osztályzatok átlagából adódik.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J.D.Foley, A.van Dam, S.K.Feiner, J.F.Hughes : Computer Graphics: Principles and Practice (Addison-Wesley)
Nagyné Szilvási Márta : Cadkey gyakorlókönyv (Műegyetem Kiadó)
Nagyné Szilvási Márta : CAD-iskola (Typotex)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
32
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Prok István
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: