BMETE94AM21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Topológia és differenciálható sokaságok
A tárgy angol címe: 
Topology and differentiable manifolds
A tárgy rövid címe: 
TopológiaÉsdiffhatóSokaságok
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM39
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94AM19
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
DiffGeo1
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM38
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algebra1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Etesi Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
általános topológia, elemi csoportelmélet, többváltozós analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Elméleti specializációjának kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Uriszon-lemma, parakompakt terek. Egységosztás létezése. Utak homotópiája, fundamentális csoport. A kör fundamentális csoportja, alkalmazások (az algebra alaptétele, Brouwer-féle fixponttétel, Borsuk-Ulam tétel). A Seifert-van Kampen tétel, alkalmazások (gömbök
fundamentális csoportja). Fedőleképezések, univerzális fedőtér, utak és homotópiák felemelése. Fedések Galois -elmélete. Topológikus és differenciálható sokaságok. Peremes sokaságok, részsokaságok, immerzió, szubmerzió. Konstrukciók sokaságokra: szorzat, hányados, összefüggő összeg. Irányítható sokaságok, irányítás, Riemann-felület. Görbék és felületek osztályozása. Konform struktúrák irányított felületeken,
a Teichmüller-tér.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok legalább 70%-nak helyes megoldása és beadása a szabott határidőre. Előadások legalább 50%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az előadóval való egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Allen Hatcher, Algebraic topology. Cambridge University Press, 2002
2. Berger, Marcel; Gostiaux, Bernard, Differential geometry: manifolds, curves, and surfaces. Graduate Texts in Math .
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
17
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: